Αποφάσεις

MASTER PLAN ΣΚΟΠΕΛΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ
MASTERPLAN ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΝΑΥΑΓΙΩΝ
ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΡΗΠΙΔΩΤΟΙΧΟΥ ΠΡΟΣΔΕΣΗΣ ΕΓ/ΟΓ ΛΙΜΕΝΟΣ ΑΓΝΩΝΤΑ
ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ - ΥΠΟΓΕΙΟΙ ΚΑΔΟΙ
INTERNET BANKING ΕΘΝΙΚΗ
ΑΚΥΡΩΣΗ ΤΗΣ 06/2020 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΔΣ
ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΟ ΔΛΤΣ ΑΠΟ ΙΔΙΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ
ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΟ ΔΛΤΣ ΥΠΟ ΜΟΡΦΗ ΑΝΤΙΤΙΜΟΥ
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2020 & ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ - ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΕ ΔΙΚΗΓΟΡΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΙΩΝ pillar
ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΠΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΑΓΝΩΝΤΑ
ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΟΡΙΩΝ ΕΞΟΜΟΙΟΥΜΕΝΗΣ ΧΖΛ ΑΓΝΩΝΤΑ
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2020 & ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ - ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΚΑΤΑΚΑΛΟΥ
ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΓΙΑ ΣΤΕΓΑΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Λ.Σ. - ΕΛ. ΑΚΤ.
ΑΝΑΘΕΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ PARKING ΧΖΛ ΣΚΟΠΕΛΟΥ
1η ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΛΤΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020
ΑΠΟΔΟΧΗ ΜΕΛΕΤΗΣ "ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΛΩΤΩΝ ΠΡΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΗ ΧΖΛ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ"
ΑΠΟΔΟΧΗ ΜΕΛΕΤΗΣ "ΠΡΟΒΟΛΗ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΕΝΑΛΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ Ν. ΣΚΟΠΕΛΟΥ"
ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΜΕΛΕΤΗΣ "ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΡΑΜΠΑΣ ΑΝΕΛΚΥΣΗΣ ΣΚΑΦΩΝ ΛΙΜΕΝΟΣ ΣΚΟΠΕΛΟΥ"
ΕΓΚΡΙΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΑΞΗΣ "ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΑΛΙΕΙΑΣ ΔΛΤΣ & ΕΝΘΑΡΡΥΝΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΑΥΤΕΣ
ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΥΝΑΨΗΣ & ΟΡΩΝ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ "ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΑΛΙΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΛΤΣ & ΕΚΘΑΡΡΥΝΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΑΥΤΕΣ"
ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΣΥΝΑΨΗΣ & ΟΡΩΝ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ "ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΑΛΙΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΛΤΣ & ΕΚΘΑΡΡΥΝΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΑΥΤΕΣ"
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ (ΟΜΟΙΩΜΑ ΚΩΠΗΛΑΤΗ) ΣΤΗ ΧΖΛ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ
ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΕΝΤΟΣ ΧΖΛ ΣΚΟΠΕΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΕΤΟΥΣ 2020
ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΕΥΧΩΝ & ΣΧΕΔΙΩΝ ΤΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΕΡΓΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΛΙΜΕΝΑ ΣΚΟΠΕΛΟΥ
ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΕΥΧΩΝ & ΣΧΕΔΙΩΝ ΤΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΕΡΓΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΛΙΜΕΝΑ ΣΚΟΠΕΛΟΥ
ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΟΡΙΩΝ ΕΞΟΜΟΙΟΥΜΕΝΗΣ ΖΩΝΗΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΑΓΝΩΝΤΑ ΣΚΟΠΕΛΟΥ
ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΚΔΟΣΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑΤΩΝ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ & ΟΡΙΣΜΟΣ ΥΠΟΛΟΓΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΤΗΣ ΔΕΔΔΗΕ
ΕΓΚΡΙΣΗ 1ης ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΕΝΤΟΛΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ "ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΡΗΠΙΔΩΤΟΙΧΟΥ ΠΡΟΣΔΕΣΗΣ ΕΓ/ΟΓ ΛΙΜΕΝΟΣ ΑΓΝΩΝΤΑ
2η ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΛΤΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020
ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 2ης ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΛΤΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020
ΕΞΕΤΑΣΗ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ "ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΚΑΤΑΚΑΛΟΥ"
ΑΠΟΔΟΧΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ
ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΥΝΑΨΗΣ & ΟΡΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ & ΣΥΝΤΑΞΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ "ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΧΖΛ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ"
ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΜΟΙΒΗΣ ΠΡΑΚΤΟΡΩΝ ΕΤΟΥΣ 2019
ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΟΡΙΩΝ ΕΞΟΜΟΙΟΥΜΕΝΗΣ ΖΩΝΗΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΑΓΝΩΝΤΑ ΣΚΟΠΕΛΟΥ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ "ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΧΖΛ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ"
ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ "ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΧΖΛ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ" & ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
3η ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΛΤΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020
ΤΕΛΗ 2021 - PILLAR
ΤΕΛΗ 2021 - ΤΡΑΠΕΖΟΚΑΘΙΣΜΑΤΑ ΕΝΤΟΣ ΧΖΛ ΣΚΟΠΕΛΟΥ
ΤΕΛΗ 2021 - ΤΡΑΠΕΖΟΚΑΘΙΣΜΑΤΑ ΕΝΤΟΣ ΧΖΛ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ
ΤΕΛΗ 2021 - ΥΠΑΙΘΡΙΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΝΤΟΣ ΧΖΛ ΣΚΟΠΕΛΟΥ
ΤΕΛΗ 2021 - ΥΠΑΙΘΡΙΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΝΤΟΣ ΧΖΛ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ
ΤΕΛΗ 2021 - ΠΕΡΙΠΤΕΡΑ ΕΝΤΟΣ ΧΖΛ ΣΚΟΠΕΛΟΥ
ΤΕΛΗ 2021 - ΥΠΑΙΘΡΙΑ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ΕΝΤΟΣ ΧΖΛ ΣΚΟΠΕΛΟΥ
ΤΕΛΗ 2021 - ΥΠΑΙΘΡΙΑ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ΕΝΤΟΣ ΧΖΛ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ
ΤΕΛΗ 2021 - ΥΠΑΙΘΡΙΑ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ΕΝΤΟΣ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΚΑΦΩΝ Ν. ΚΛΗΜΑΤΟΣ
ΨΗΦΙΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ & ΟΠΔ ΤΟΥ ΔΛΤΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2021