Αίτηση Ελλιμενισμού

ΑίτησηΑρχείο
Αίτηση για χορήγηση άδειας χρήσεως χώρου χερσαίας ζώνης λιμένα δικαιοδοσίας Δημοτικού Λιμενικού Ταμείού ΣκοπέλουΛήψη