Αιτήσεις

Μπορείτε να κατεβάσετε και στη συνέχεια να συμπληρώσετε όποιο εκ των παρακάτω εντύπων και να το αποστείλετε ηλεκτρονικά στη διεύθυνση lime58@otenet.gr.

ΑίτησηΑρχείο
Αίτηση για χορήγηση άδειας χρήσεως χώρου χερσαίας ζώνης λιμένα δικαιοδοσίας Δημοτικού Λιμενικού Ταμείού ΣκοπέλουΛήψη
Υπεύθυνη Δήλωση Ν.1599/1986Αρχείο
Υπεύθυνη ΔήλωσηΛήψη
Απλή Αίτηση Λήψη