Διαγωνισμοί / Προκηρύξεις

Διαγωνισμοί / Προκηρύξεις 2024

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ. Προκήρυξη ανοιχτού, ηλεκτρονικού διαγωνισμού μέσω του ΕΣΗΔΗΣ, για την ανάθεση της «Προμήθειας Ηλεκτρομηχανολογικού Εξοπλισμού Λιμένος Αγνώντα»
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ. Προκήρυξη ανοιχτού, ηλεκτρονικού διαγωνισμού μέσω του ΕΣΗΔΗΣ, για την ανάθεση της «Προμήθειας Ηλεκτρομηχανολογικού Εξοπλισμού Λιμένος Αγνώντα»
ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΠΛΟΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΚΟΠΕΛΟΥ. Σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην ΚΥΑ 3122.3-15/71164/2021, αναρτήθηκε στις 25.04.2024 το Σχέδιο Παραλαβής και Διαχείρισης Αποβλήτων Πλοίων που καταπλέουν στους λιμένες ευθύνης του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σκοπέλου. Παρακαλούνται όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη να αποστείλουν τις απόψεις/προτάσεις τους σε διάστημα ενός (1) μήνα από σήμερα, ώστε να ενσωματωθούν στο Σχέδιο πριν την υποβολή του στο Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Οι προτάσεις θα αποστέλλονται εγγράφως στο e-mail του ΔΛΤΣ: lime58@otenet.gr Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων για τη συμμετοχή σας.

Σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην ΚΥΑ 3122.3-15/71164/2021, αναρτήθηκε στις 25.04.2024 το Σχέδιο Παραλαβής και Διαχείρισης Αποβλήτων Πλοίων που καταπλέουν στους λιμένες ευθύνης του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σκοπέλου. Παρακαλούνται  όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη να αποστείλουν τις απόψεις/προτάσεις τους σε διάστημα ενός (1) μήνα από σήμερα, ώστε να ενσωματωθούν στο Σχέδιο πριν την υποβολή του στο Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.

Οι προτάσεις θα αποστέλλονται εγγράφως στο e-mail του ΔΛΤΣ: lime58@otenet.gr

Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων για τη συμμετοχή σας.

https://skopelosports.gr/wp-content/uploads/2024/04/ΣΠΔΑΠ-ΣΚΟΠΕΛΟΥ_20042024_signed.pdf

ΣΧΕΔΙΟ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΠΛΟΙΩΝ ΠΟΥ ΚΑΤΑΠΛΕΟΥΝ ΣΤΟΥΣ ΛΙΜΕΝΕΣ ΣΚΟΠΕΛΟΥ (Waste Management Plan) βάσει των διατάξεων της Κ.Y.A. 3122.3-15/71164/2021
ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΓΙΑ ΛΟΓΟΥΣ ΕΓΚΑΙΡΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΠΛΟΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (Σύμφωνα με την παρ. 2 του Άρθρου 5 της ΚΥΑ 3122.3-15/71164/2021)
Διακήρυξη Δημοσίου Ανοιχτού Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την μίσθωση ακινήτου για τη στέγαση της Διοικητικής Υπηρεσίας του Δ.Λ.Τ. Σκοπέλου
Περίληψη Διακήρυξης Δημοσίου Ανοιχτού Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την μίσθωση ακινήτου για τη στέγαση της Διοικητικής Υπηρεσίας του Δ.Λ.Τ. Σκοπέλου

Διαγωνισμοί / Προκηρύξεις 2021

Διαγωνισμοί / Προκηρύξεις 2020