Διοίκηση

Πρόεδρος: Άγγελος Ξηντάρης

 

Τακτικά μέλη με τα αναπληρωματικά τους:
– Βαφίνης Νικόλαος (αντιπρόεδρος) με αναπληρωτή τον κ. Φύβγα Γεώργιο
– Γιολδάσης Νικόλαος με αναπληρωτή τον κ. Σταματίου Γεώργιο
– Παλαιολόγου-Μαλαμάκη Βασιλική με αναπληρώτρια την κ. Ροποτού Ιωάννα
– Σοφικίτου –Σίσκου Μαρία με αναπληρώτρια την κ. Ευσταθίου Ιωάννα
– Κατσάρης Δημήτριος με αναπληρωτή τον Ξηρογιάννη Ιωάννη
– Γκάρας Γεώργιος (Λιμενάρχης) με αναπληρωτή τον Δροσάκη Σπυρίδωνα.