Χρήσιμα Τηλέφωνα

Αυτόματος Αριθμός κλήσης ΣκοπέλουΤΚ
2424037 003
ΦΟΡΕΑΣ/ΥΠΗΡΕΣΙΑΤΗΛΕΦΩΝΟΦΑΞEMAIL
Δημαρχείο Σκοπέλου2424350101, 24240222052424023230info@skopelos.gov.gr
ΚΕΠ Σκοπέλου24240290642424024522d.skopelou@kep.gov.gr
ΚΕΠ Γλώσσας24240344802424034479d.skopelou@kep.gov.gr
Γραφείο Δημάρχου2424350128
Γραμματεία2424350115
Δημοτολόγιο / Ληξιαρχείο2424350101
ΚΑΠΗ2424022834
Παιδικός Σταθμός Σκοπέλου2424022833
Κλειστό γυμναστήριο2424023200
Δημοτικό Στάδιο2424022040
Τουριστική Επιτροπή Δήμου Σκοπέλου2424350100
ΣΚΟΠΕΛΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ

Αστυνομία ( Αστυνομικό Τμήμα Σκοπέλου): 2424022235
Αστυνομία ( Αστυνομικός Σταθμός Γλώσσας): 2424033333
Δημοτική Αστυνομία: 2424350116, 2424350120
Λιμεναρχείο: 2424022180
Λιμενικό Ταμείο Σκοπέλου: 2424022864
Λιμενικός Σταθμός Γλώσσας: 2424033033
Δημοτική Αρχή Γλώσσας: 2424033502
Δημοτική Αρχή Έλιους: 2424033689
Ταξιδιωτικές Πληροφορίες: 2424033435
Πυροσβεστική: 2424024199, 199, 2424023090
Δασαρχείο: 2424022202
ΣΚΟΠΕΛΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
Κέντρο Υγείας Σκοπέλου: 2424022222
Περιφερειακό Ιατρείο Γλώσσας: 2424033504
Περιφερειακό Ιατρείο Ν.Κλήματος: 2424033000


ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΣΚΟΠΕΛΟΥ

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ
1ο Νηπιαγωγείο Σκοπέλου: 2424022778
2ο Νηπιαγωγείο Σκοπέλου: 2424024474
Νηπιαγωγείο Γλώσσας: 2424034145
ΔΗΜΟΤΙΚΑ
Δημοτικό Σχολείο Σκοπέλου: 2424022287
Πεπαρήθειο Δημοτικό Σχολείο: 2424022871 , 2424023131
Δημοτικό Σχολείο Γλώσσας: 2424033455
Δημοτικό Σχολείο Κλήματος: 2424033595
ΓΥΜΝΑΣΙΑ
Γυμνάσιο Σκοπέλου: 2424022127
Γυμνάσιο Γλώσσας: 2424033698 , 2424034012
ΛΥΚΕΙΑ
Λύκειο Σκοπέλου: 2424022320, 2424029087
Λύκειο Γλώσσας: 2424033950
Επαγγελματικό Λύκειο (ΕΠΑΛ) Σκοπέλου: 2424022320
ΤΡΑΠΕΖΑ ΣΚΟΠΕΛΟΥ
ΕΤΕ ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ: 2424 029201
ΒΛΑΒΕΣ
Βλάβες Ο.Τ.Ε.: 121 | Βλάβες Δ.Ε.Η.: 10500 και 2424022206 | Ταχυδρομείο: 2424022203

ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ COURIER ΣΚΟΠΕΛΟΣ
ΕΛΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ Ταχυδρομείο: 2424022203, 2424024703
ΓΕΝΙΚΗ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ : 2424024091
ACS COURIER (Γερακίνης Γιώργος.): 2424022720
SPEEDEX (Δημήτρης Σκαπινάκης) : 6972 829 000