ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ «ΤΑΧΥΔΡΟΜΟΣ»

ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101 και 102 / 2019

———————————————————-

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ – ΔΗΜΟΣ ΣΚΟΠΕΛΟΥ – ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΣΚΟΠΕΛΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ, ΕΤΟΥΣ 2020

Με την 93/2019 απόφαση (ΑΔΑ: ΩΡΑΡΟΞΤΑ-0ΨΔ))οικονομικό αντάλλαγμα για την παροχή ύδατος & ηλεκτρικού ρεύματος στους χρήστες των ειδικών κιβωτίων (pillar). α) Για σκάφη αναψυχής ιδιωτών & ενοικιαζόμενα τουριστικά: παροχή ύδατος 0,015 €/λίτρο με ΦΠΑ, παροχή ηλεκτρικού ρεύματος 1,50€/κιλοβατώρα με ΦΠΑ. β) Για επαγγελματικά σκάφη & σκάφη ημερήσιων εκδρομών: έκπτωση 45% επί των ανωτέρω τιμών. γ)Εγγύηση ηλεκτρονικού κλειδιού 15,00€.

Με την 94/2019 απόφαση (ΑΔΑ: ΨΨΠΣΟΞΤΑ-ΟΛΓ) ετήσιο αντάλλαγμα εντός ΧΖΛ Σκοπέλου για την ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΡΑΠΕΖΟΚΑΘΙΣΜΑΤΩΝ ΕΜΠΡΟΣΘΕΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Α’ Ζώνη Αντικειμενικής Αξίας: Τραπεζοκαθίσματα 15,50 €/μ2. Ψυγείο 309,50€.

Με την 95/2019 απόφαση (ΑΔΑ: ΨΥ6ΘΟΞΤΑ-Ν9Θ) ετήσιο αντάλλαγμα εντός ΧΖΛ Λουτρακίου Γλώσσης Σκοπέλου για την ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΡΑΠΕΖΟΚΑΘΙΣΜΑΤΩΝ ΕΜΠΡΟΣΘΕΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Α’ Ζώνη Αντικειμενικής Αξίας: Τραπεζοκαθίσματα 10,50€/μ2. Ψυγείο 309,50€.

Με την 96/2019 απόφαση (ΑΔΑ: ΨΗ20ΟΞΤΑ-Τ5Ω) αντάλλαγμα εντός ΧΖΛ Σκοπέλου για την ΑΣΚΗΣΗ ΣΤΑΣΙΜΟΥ ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ. Α’ Ζώνη Αντικειμενικής Αξίας: Μεγάλος πάγκος 415,00€/έτος. Μικρός πάγκος 207,50€/έτος. Μικρό λούνα παρκ 207,50 €/εβδομαδιαίως.  Κινητή καντίνα 650,00€/έτος. Ψυγείο μικρότερο του 1,00 μ2 150,00€. Ψυγείο μεγαλύτερο του 1,00 μ2 186,00€.

Με την 97/2019 απόφαση (ΑΔΑ: 6ΣΕΑΟΞΤΑ-ΟΑΕ) αντάλλαγμα εντός ΧΖΛ Λουτρακίου Γλώσσης Σκοπέλου για την ΑΣΚΗΣΗ ΣΤΑΣΙΜΟΥ ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ. Α’ Ζώνη Αντικειμενικής Αξίας:  Μικρός πάγκος 50,00€/έτος. Κινητή καντίνα 100,00€/έτος. Ψυγείο 50,00€.

Με την 98/2019 απόφαση (ΑΔΑ: Ω62ΔΟΞΤΑ-ΨΒ6) ετήσιο αντάλλαγμα εντός ΧΖΛ Σκοπέλου για ΖΩΗΛΑΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ και ΑΛΟΓΑΚΙΑ: Ζωήλατο όχημα 258,00€. Αλογάκι (πόνυ) 206,10€.

Με την 99/2019 απόφαση (ΑΔΑ: 7Ζ4ΠΟΞΤΑ-ΗΛΘ) ετήσιο αντάλλαγμα εντός ΧΖΛ Σκοπέλου σε δικαιούχους άδειας εκμετάλλευσης ΠΕΡΙΠΤΕΡΩΝ: Κατασκευή περιπτέρου 31,00€/μ2. Ψυγείο μικρότερο του 1,00 μ2 103,50€. Ψυγείο μεγαλύτερο του 1,00 μ2 186,00€.

Με την 100/2019 απόφαση (ΑΔΑ: ΨΞΚΜΟΞΤΑ-2Ψ5) για την ΠΡΟΒΟΛΗ ΥΠΑΙΘΡΙΑΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ εντός ΧΖΛ Σκοπέλου: Στον προσήνεμο λιμενοβραχίονα 62,00€/πινακίδα για έξι μήνες. Επί της προκυμαίας για επαγγελματίες τουριστικών σκαφών ετήσιο αντάλλαγμα 52,00€/πινακίδα, για εστιατόρια ετήσιο αντάλλαγμα 52,00€/πινακίδα.

Με την 101/2019 απόφαση (ΑΔΑ: 9Ο3ΟΟΞΤΑ-770) για την ΠΡΟΒΟΛΗ ΥΠΑΙΘΡΙΑΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ εντός ΧΖΛ Λουτρακίου Γλώσσης: Στον προσήνεμο λιμενοβραχίονα 31,00€/πινακίδα για έξι μήνες. Έμπροσθεν του κρηπιδώματος λιμένος για επαγγελματίες τουριστικών σκαφών ετήσιο αντάλλαγμα 26,00€/πινακίδα, για εστιατόρια ετήσιο αντάλλαγμα 26,00€/πινακίδα.

 Με την 102/2019 απόφαση (ΑΔΑ: ΩΗΦΛΟΞΤΑ-ΥΓΛ) για την ΠΡΟΒΟΛΗ ΥΠΑΙΘΡΙΑΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ εντός Καταφυγίου Τουρ. Σκαφών Νέου Κλήματος: Στον προσήνεμο λιμενοβραχίονα 31,00€/πινακίδα για έξι μήνες. Έμπροσθεν του κρηπιδώματος για επαγγελματίες τουριστικών σκαφών ετήσιο αντάλλαγμα 26,00€/πινακίδα, για εστιατόρια ετήσιο αντάλλαγμα 26,00€/πινακίδα.

Τα ανωτέρω οικονομικά ανταλλάγματα, που αφορούν παραχωρήσεις χώρων επιβαρύνονται με  χαρτόσημο & ΟΓΑ χαρτοσήμου.

Ο Πρόεδρος ΔΣ, ΑΓΓΕΛΟΣ ΞΗΝΤΑΡΗΣ